REGULAMENT TOMBOLA “DARUIESTE O SANSA LA VIATA

 

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si desfasurat de ASOCIATIA CERT TRANSILVANIA, denumita in continuare

„Organizator”, cu sediul in Cluj-Napoca, str. C. Brancusi, nr. 171, judetul CLUJ, CIF: 29423947.

 

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de eventuale modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.cert-transilvania.ro

 

SECTIUNEA 2. PREMII

Premiile sunt prezentate în Tabelul 1, de mai jos

Valoarea totala a premiilor este de 21852 RON.

Premiile nu se preschimba precum nici nu se acorda echivalentul acestora.

Sumele adunate in cadrul tombolei vor fi donate in totalitate pentru sustinerea campaniei umanitare „Daruieste o sansa la viata!” derulata de Asociatia CERT Transilvania, pentru dotarea cu echipamente medicale a Sectiei Clinice Neonatologie II „Dominic Stanca”a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 Concursul este organizat si se desfasoara online, la adresa https://campanie.cert-transilvania.ro/.

 

SECTIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in trei etape, fiecare etapa finalizandu-se cu extragerile biletelor castigatoare aferente fiecarui produs in parte, astfel:

 

Extragerile 1

15 iunie 2017, orele 00:00 – 9 iulie 2017, orele 23:59 – vanzarea biletelor pentru Extragerile 1, din data de 10 iulie 2017;

10 iulie 2017 – Extragerile 1, a taloanelor de concurs castigatoare vandute aferente acestei etape, pentru fiecare produs in parte, conform Tabel 1, pe sitelul web https://www.tragerilasorti.ro/

11 iulie 2017 – validarea taloanelor de concurs castigatoare aferente Extragerii 1, conform Tabel 1

13 iulie 2017 - acordarea premiilor aferente Extragerii 1, conform Tabel 1

 

Extragerile 2

15 iunie 2017, orele 00:00 – 30 iulie 2017, orele 23:59 – vanzarea biletelor pentru Extragerile 2, din data de 31 iulie 2017;

31 iulie 2017 – Extragerile 2, a taloanelor de concurs castigatoare vandute, aferente acestei etape, pentru fiecare produs in parte, conform Tabel 1, pe sitelul web https://www.tragerilasorti.ro/

1 august 2017 – validarea taloanelor de concurs castigatoare aferente Extragerilor 2, conform Tabel 1

3 august 2017 - acordarea premiilor aferente Extragerilor 2, conform Tabel 1

 

Extragerile 3

15 iunie 2017, orele 00:00 – 30 august 2017, orele 23:59– vanzarea biletelor pentru Extragerile 3, din data de 31 august 2017;

31 august 2017 – Extragerile 3, a taloanelor de concurs castigatoare vandute, aferente acestei etape, conform Tabel 1, pe sitelul web https://www.tragerilasorti.ro/

1 septembrie 2017 – validarea taloanelor de concurs castigatoare aferente Extragerilor 3, conform Tabel 1

4 septembrie 2017 - acordarea premiilor aferente Extragerilor 3, conform Tabel 1

5 septembrie 2017 – 12:00 incheierea concursului

 

!!! OBSERVATIE: din data de 15 iunie 2017, orele 00:00, puteti achizitiona bilete de concurs pentru oricare din etapele mai sus mentionate, doar datele de incheiere a vanzarii acestora fiind diferite de la o etapa la alta.!!!

 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 5. COMISIA DE VALIDARE A PREMIILOR

Comisia de validare a concursului este formata din doi membrii si anume: directorul tombolei si presedintele Asociatiei CERT Transilvania.

Comisia de validare urmareste aplicarea corecta a prezentului regulament in timpul desfasurarii

concursului, supravegheaza extragerea taloanelor de concurs castigatoare realizata pe https://www.tragerilasorti.ro/, valideaza taloanele de concurs castigatoare, contacteaza persoanele caştigatoare  si acorda premiile persoanelor castigatoare.

 

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani, cu exceptia membrilor, angajatilor Organizatorului, a soţilor/ soţiilor, a rudelor şi afinilor până la gradul al II-lea inclusiv ai acestora (parinti, copii, frati/surori, ai membrilor, angajaţilor Organizatorului şi ai sotilor/sotiilor acestora.

 

Participarea la concurs constituie acordul participantului ca numele, fotografiile si materialele produse conform cerintelor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit în materiale audio, foto şi video de catre Organizator in cazul castigarii unuia dintre premii.

 

SECTIUNEA 7. DESFASURAREA CONCURSULUI

- participantii trebuie sa achizitioneze bilete de tombola, online, de pe site-ul https://campanie.cert-transilvania.ro/.

- achizitionarea taloanelor de concurs  se poate face astfel:

  •  15 iunie 2017, orele 00:00 – 9 iulie 2017, orele 23:59 – vanzarea biletelor pentru Extragerile 1, din data de 10 iunie 2017 (vezi Tabel 1);
  •  15 iunie 2017, orele 00:00 – 30 iulie 2017, orele 23:59 – vanzarea biletelor pentru Extragerile 2, din data de 31 iulie 2017 (vezi Tabel 1);
  •  15 iunie 2017, orele 00:00 – 30 august 2017, orele 23:59– vanzarea biletelor pentru Extragerile 3, din data de 31 august 2017 (vezi Tabel 1);

- biletele achizitionate pentru o anumita extragere, sunt valabile exclusiv pentru acea extragere;

- se poate participa la oricare si oricate dintre extragerile organizate;

- se pot achizitiona un numar nelimitat de bilete pentru oricare produs, indiferent de data extragerii si se poate participa la oricare dintre extragerile organizate;

- participantii sunt obligati sa salveze si pastreze emailul primit in urma achizitionarii taloanelor de concurs, pana la intrarea in posesie a eventualului premiu;

– extragerea taloanelor de concurs castigatoare se va realiza la datele mentionate in Tabelul 1, pe site-ul partener https://www.tragerilasorti.ro/;

- pe langa taloanele de concurs castigatoare, se vor extrage si cate 3 taloane de rezerva, pentru fiecare extragere;

- castigatorii vor fi afisati pe pagina partenerului, https://www.tragerilasorti.ro/, iar dupa validare si la asresa https://campanie.cert-transilvania.ro/content/9-rezultate-tombola, la maxim 24 de ore de la data extragerilor, ulterior urmand sa fie contactati de un reprezentant al organizatorului;

- castigatorii au obligatia, pentru acordarea premiilor, sa retrimita emailul de confirmare primit la achizitionarea taloanelor de concurs, in decurs de 48 de ore de la afisarea castigatorilor, pe adresa de email daruieste@cert-transilvania.ro, pentru intrarea in posesie a premiului. Emailul mai trebuie sa contina un numar de telefon valid.

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI SI ACORDAREA PREMIILOR

 La extragerea fiecarui talon de concurs castigator, comisia de validare va valida talonul de concurs doar daca acesta este conform cu specificatiile din actualul regulament.

 Dupa extragerea tuturor taloanelor de concurs castigatoare, comisia de validare va contacta persoanele castigatoare.

 Acordarea premiilor castigatorilor se vor face la datele  afisate in Tabelul 1, de catre comisia de validare a premiilor. Imposibilitatea contactarii castigatorilor precum si imposibilitatea inmanarii premiilor, atrage dupa sine anularea talonului de concurs.

Premiile se acorda personal castigatorilor, prin curierat cu confirmare de primire sau reprezentantilor acestora (prin procura notariala).

Castigatorii sunt obligati sa ridice premiile la datele afisate in tabel, dupa anuntarea acestora.

Imposibilitatea de a lua legatura cu persoanele declarate caştigatoare, sau absenta nemotivata a castigatorului in momentul acordarii premiilor sau neridicarea premiilor, duce la anularea talonului de concurs. Premiul corespunzator talonului de concurs anulat va fi acordat primului talon de concurs de rezerva extras. In cazul anularii mai multor taloane de concurs premiul corespunzator acestuia se va acorda in ordine posesorilor taloanelor de concurs de rezerva conform ordinii de extragere ale acestora.

Validarea taloanelor de concurs de rezerva precum si acordarea si ridicarea premiilor pe baza acestora se va face in aceleasi conditii ca si a celor castigatoare.

Premiile acordate si neridicate nu vor mai putea fi solicitate de castigatori, dupa 48 de ore de la data comunicata de organizator.

Premiile sunt transmisibile, cu respectarea conditiilor prezentului regulament.

Persoanele care insotesc castigatorii, in cazul voucherelor valabile pentru mai multe persoane, trebuie sa aiba minim 18 ani impliniti, la data stabilita cu partenerii pentru intrarea in posesie a premiului.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toti participantii şi eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul nu isi asuma alte responsabilitati.

Responsabilitatea contactarii partenerilor CERT Transilvania, care au pus la dispoziție premiile acordate in cadrul concursului, pentru a beneficia de premiul castigat revine castigatorilor, folosind datele de contact oferite de organizator.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORĂ

Prezentul concurs poate inceta anticipat numai in caz de forta majora sau in cazul producerii unor evenimente din motive independente de vointa organizatorului ce fac imposibile continuarea concursului.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator şi participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj.

 

SECTIUNEA 12. INFORMATII SI CONTACT

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit la adresa https://campanie.cert-transilvania.ro/content/8-regulament-tombola.

Informatii suplimentare:

  • telefon: 0745522979 Ciprian,
  • email: daruieste@cert-transilvania.ro.

 

14.06.2017