TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI CAMPANIE.CERT-TRANSILVANIA.RO

Termeni şi condiţii

Asociaţia „CERT Transilvania”, denumită în continuare „Asociația”, funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi
neguvernamentală, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brancuși, nr. 171, jud. CLUJ, având CIF 29423947.

Scopul CERT Transilvania

Misiunea Asociaţiei este de a sprijini cazuri sociale, familii, comunități izolate, la care accesul este dificil. Deasemenea acționăm în caz de dezastre naturale, inundații, alunecări de teren, salvări
montane și alte situații care presupun accesul dificil în zona afectată. În vederea realizării proiectelor sale, Asociația este sprijinită de voluntari și apelează la campanii de strângere de
fonduri. Site-ul www.cert-transilvania.ro, denumit în continuare „site”, este proprietatea Asociaţiei CERT Transilvania și a fost creat în scopul promovării proiectelor Asociației, aducerii la cunoştinţa
publică a activităţilor Asociaţiei, dezvoltării acţiunilor de voluntariat și strângere de fonduri.

Utilizarea site-ului

Orice persoană are posibilitatea de accesare şi utilizare a site-ului, putându-se înscrie ca voluntar în campaniile iniţiate de Asociaţie. Prin folosirea site-ului, utilizatorii înţeleg să respecte termenii şi
condiţiile prevăzute în prezentul document.

Înregistrarea ca utilizatori

În momentul înregistrării pe site-ul Asociaţiei, utilizatorul va fi rugat să furnizeze un nume de utilizator şi o parolă. Asociaţia recomandă utilizatorilor să nu transmită niciunei alte persoane
parola contului creat pe site.

Furnizarea de date

Utilizatorii vor avea obligaţia să furnizeze date complete şi reale cu privire la persoana lor, asa cum sunt cerute în formularul de înregistrare. Utilizatorii vor avea obligaţia de reînnoire a datelor
personale atunci când informaţiile furnizate în prealabil în formularul de înregistrare nu mai corespund cu realitatea. În cazul în care datele furnizate de Utilizatori se dovedesc a nu fi reale sau a fi inexacte ori incomplete, Asociaţia, prin reprezentanţii săi, poate suspenda sau închide definitiv contul respectiv, orice încercare ulterioară de înscriere pe site nefiind permisă.

Securitatea datelor

Utilizatorul este unicul responsabil de păstrarea confidenţialităţii parolei. Utilizatorul este singurul responsabil pentru modalitatea de folosire a contului său. Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord să nu
folosească parola sau contul altor utilizatori. În cazul în care sesizaţi utilizarea neautorizată a contului dvs., precum şi orice violare a confidenţialităţii datelor personale, aveţi obligaţia de a
informa Asociaţia. Pentru motive temeinice, Asociaţia poate limita sau bloca accesul la contul unui utilizator, fără a-l notifica în prealabil.

Folosirea informaţiilor

Informaţiile cuprinse pe site sunt destinate sa fie folosite de utilizatori în scop de informare şi interconexiune cu alţi membri şi nu pot face obiectul comercializării, sub nicio formă. Folosirea
ilegală sau neautorizată a informaţiilor, incluzând, dar nelimitându-se la colectarea numelor de utilizator, adreselor de e-mail, fotografiilor sau oricăror informaţii sau date ale altor utilizatori, în
scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.

Acţiuni interzise pe site

Următoarele acţiuni sunt strict interzise pe site:

a) publicarea de materiale cu conţinut obscen, ofensator, violent, defăimător, discriminator, rasist, sovin;
b) publicarea de materiale publicitare sau promoţionale ori alte forme de comercializare de produse sau servicii;
c) publicarea sau difuzarea de materiale cu conţinut explicit sexual sau transmiterea de link-uri către website-uri pentru adulţi;
d) difuzarea sau transmiterea materialelor ce conţin viruşi, viermi sau a programelor menite să distrugă sistemele de operare;
e) încărcarea, postarea sau transmiterea de materiale de tipul “junk mail”, “spam”, „spim” scrisori în lanţ, scheme piramidale sau alte forme de solicitări neautorizate;
f) solicitarea parolelor de cont altor utilizatori;
g) încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea de conţinut pentru care utilizatorul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare;
h) promovarea de informaţii despre care utilizatorul cunoaşte că sunt false sau promovarea de activităţi ilegale sau abuzive, obsecene, ameninţătoare, calomnioase;
i) promovarea sau furnizarea de informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promovarea violenţei fizice sau verbale împotriva oricărui grup ori persoane sau promovarea
oricărui act de cruzime faţă de animale;
j) promovarea de instrucţiuni pentru realizarea de activităţi ilegale sau criminale;
k) publicarea de materiale protejate de dreptul de autor, pentru care nu există permisiunea autorului de publicare şi difuzare. Asociaţia va şterge şi îndepărta materialele ce prezintă conţinut
interzis, putând în orice moment suspenda ori bloca contul utilizatorului care a difuzat sau promovat materiale cu un asemenea conţinut. De asemenea, Asociaţia va putea lua măsuri legale
împotriva membrului care a publicat conţinut interzis pe site. Asociaţia nu poate monitoriza şi controla în permanenţă acţiunile utilizatorilor săi pe site şi blog. Asociaţia nu are obligaţia legală de
a controla informaţiile oferite de utilizatori, disponibile pe site. Asociaţia nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul publicat de utitilizatorii săi.

Proprietatea asupra conţinutului

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în site, sub formă de text, date, software sau imagini statice. Conţinutul site este proprietatea Asociației şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut
sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei. Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe site este strict interzisă. În caz de violare a acestor prevederi, Asociaţia îşi
rezervă dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Drepturile de autor

Pozele publicate de utilizatori la profilul personal, imaginile postate de aceştia sau orice alte materiale transmise vor rămâne proprietatea exclusivă a utilizatorului. Utilizatorii şi Voluntarii deţin
proprietatea asupra conţinutului publicat pe site, putându-l folosi în orice modalitate doresc sau consideră necesar. Cu toate acestea, prin publicarea de materiale sau texte pe site, utilizatorii
acordă Asociaţiei dreptul de a folosi, modifica, reproduce, difuza sau distribui conţinutul transmis de ei, exclusiv pe site-ul cert-transilvania.ro. Prin postarea oricărui tip de material pe site şi blog,
utilizatorii garantează că întreg conţinutul este proprietatea utilizatorului sau are dreptul de folosire a respectivului conţinut, precum şi că prin difuzarea conţinutului nu se violează drepturile
de autor sau de proprietate intelectuală ale niciunei persoane sau entităţi.

Legături către alte site-uri
Site-ul cert-transilvania.ro poate furniza legături (link-uri) către alte website-uri sau resurse.
Asociatia nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, nefiind responsabilă pentru conţinutul publicat pe aceste website-uri sau resurse. Mai mult, Asociaţia nu va fi responsabilă sau
pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate
de conţinutul, bunurile sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de website-uri sau resurse.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord cu următoarele:
a) utilizarea informaţiilor şi serviciilor site-ului se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul “aşa cum sunt” sau “aşa cum sunt disponibile”.
b) asociaţia nu garantează că: serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
informaţiile publicate pe site-ul şi blog-ul cert-transilvania.ro vor fi corecte sau exacte; serviciile vor îndeplini toate cerinţele utilizatorilor; orice eroare de program va fi corectată.
c) nicio informaţie verbală sau în scris, obţinută de pe sau prin intermediul site-ului, nu va crea vreo responsabilitate faţă de Asociaţie, dacă nu e special PREVĂZUTĂ în prezentul document;

Garanţii

Asociaţia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, inclusiv,dar nu limitat la: nerealizarea de profit, posibilitatea de folosire sau alte pagube, rezultând din:
a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului;
b) acces neautorizat la contul de utilizator;
c) deteriorarea transmisiilor sau datelor;
d) orice altă problemă legată de serviciile şi informaţiile site-ului.

Alte prevederi

Asociaţia va putea, în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe site. Asociaţia va putea modifica aceşti Termeni şi Condiţii oricând,
făra o notificare prealabilă. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe site. În momentul modificării termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului, se va face referire despre
aceasta în una din paginile principale ale site-ului. Continuarea folosirii de către utilizatori a siteului atestă acceptul acestora a noilor reguli.

Legislaţia aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta sunt guvernate de legile române în vigoare. Orice litigiu decurgând din
sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti
competente.